Dental Radyoloji ve Görüntüleme

 Ağız ve diş sağlığında teşhis, tedavi planı ve tedavinin takibi aşamalarında görüntüleme yöntemlerinin kullanımı başarıyı artıracaktır.
 Ağız ve diş sağlığında teşhis, tedavi planı ve tedavinin takibi aşamalarında görüntüleme yöntemlerinin kullanımı başarıyı artıracaktır. Bu amaçla iki boyutlu görüntü veren radyografiler ve üç boyutlu görüntü veren tomografiler kullanılabilmektedir.

Dental Radyoloji ve Görütüleme Nerelerde Kullanılır?
• Çürüklerin tespitinde
• Kanal tedavisi öncesinde ve tedavi sırasında
• Dişeti hastalıklarının ilerlemiş olduğu vakalarda kemik hasarının tespitinde
• İmplant cerrahisi öncesi planlamada ve tedavinin takibinde
• Eklem rahatsızlıklarında,
• Dişler ve kemik ile ilgili kist ve tümör şüphesinde
• Cerrahi işlemler öncesi gömük dişin pozisyonunun belirlenmesinde
• Ortodontik tedavide çeneler arası, dişler arası ilişkinin tespitinde ve tedavi yönteminin belirlenmesinde
• Tükürük bezi hastalıklarının
• Çocukların diş gelişimi ve büyümelerinin takibinde
• Diş ve çene kırığı şüphesinde